<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=1221129&amp;fmt=gif">

Infopedia

Laatste nieuws en branche updates van Infomat

Bedrijfsprocessen optimaliseren was nog nooit zo eenvoudig

Wie zijn onderneming verder wil laten evolueren, kan niet buiten een optimalisatie van de bedrijfsprocessen. De economische wereld is namelijk continu in verandering, en dat vergt een constante bijsturing van de processen. Om het allemaal behapbaar te houden, is aangepaste software daarbij een must. Ontdek de mogelijkheden en de aandachtspunten.

Bedrijfsprocessen: altijd complex

Aankoop, verkoop, stockbeheer, orderadministratie, boekhouding, … ze zijn één voor één onmisbaar voor je business. Maar ze gaan telkens ook gepaard met een of meerdere bedrijfsprocessen, die telkens opnieuw geëvalueerd en bijgestuurd moeten worden. En dat kun je onmogelijk alleen overlaten aan manuele willekeur. De hulp van aangepaste bedrijfssoftware is essentieel om objectieve analyses te kunnen maken en gerichte procesverbeteringen te kunnen doorvoeren.

unknown-1594806800973

De juiste ERP-applicatie

De rode draad doorheen de bedrijfsprocessen van je onderneming? Dat is je ERP. Een degelijk ERP-systeem stelt je in staat om synergieën te halen uit al die verschillende bedrijfsprocessen en een aanzienlijke efficiëntiewinst te boeken.

Een mooi voorbeeld is alvast de case van Electrogroothandel Light’Elec Group (Luik), dat koos voor de ERP-applicatie Dimasys||ENT .
Zo activeerde het bedrijf, naast de basisfunctionaliteiten (aankoop, verkoop, stockbeheer, orderadministratie, boekhouding, …) ook het Dimasys Taskcentre – een alerting tool die onder meer automatisch de kritieke voorraaddrempels binnen het productenaanbod van de onderneming bewaakt, proactief communiceert met de klanten rond geplaatste bestellingen en afwijkende verkoopsresultaten snel identificeert.

Integratie van business tools

Het maximum halen uit je ERP, dat doe je door tools op maat te integreren. Zo leverde de integratie van de i8 business intelligence tool met Dimasys||ENT het management van Light’Elec Group dan weer erg waardevolle statistieken op en een globaal overzicht over de werkzaamheden van de hele groep. “Met i8 is de responsabilisering op managementvlak verder toegenomen. Op basis van de bevindingen zagen nieuwe initiatieven het daglicht met als oogmerk de omzet te verhogen”, klinkt het.

Categorieën: ERP