<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=1221129&amp;fmt=gif">

Infopedia

Laatste nieuws en branche updates van Infomat

Geïntegreerde ERP-implementatie: do’s-and-don’ts

Om te overleven én te groeien in een competitieve markt, moet je als bedrijf blijven investeren in software die nauw aansluit bij je bedrijfsdoelstellingen. ERP-software (Enterprise Resource Planning) is daarbij een onmisbare draaischijf. ERP-systemen ondersteunen de bedrijfsprocessen niet alleen, maar stroomlijnen ze ook. Een geïntegreerde ERP-implementatie is daarbij een must. Maar hoe pak je dat aan? De belangrijkste aandachtspunten op een rijtje.

Baken je KPI’s af

Het belangrijkste doel van een ERP-implementatie? Er mee toe bijdragen dat je bedrijf zijn doelstellingen haalt. Het is dan ook essentieel om ze van meet af aan te definiëren en KPI’s (Key Performance Indicators) op te stellen die je toelaten om alle evoluties te kunnen opvolgen. Het gaat daarbij niet enkel om financiële KPI’s maar ook over voorraadcontrole en waarde, leverbetrouwbaarheid, efficiëntie, klanttevredenheid, werknemerstevredenheid enzovoort.

Image keuze ERP

Evolueer mee

Op zoek naar een leverancier? Kies dan vooral voor een flexibele partner die op de hoogte is van de jongste ERP-trends en die kennis aanwendt ten gunste van je onderneming. Een ERP-pakket dat verouderd is, zal je business namelijk weinig of geen voordeel opleveren.

Op maat van jouw onderneming

Een essentieel criterium bij de keuze van een ERP-systeem is de mogelijkheid om op maat te werken. Denk hierbij niet aan “programmeer-maatwerk” maar aan de capaciteit van het ERP-pakket om zich te laten inrichten naar jouw bedrijf. Voorraadbeheer of een inkoop- of verkoopproces, zijn namelijk nooit ‘standaard’, en verschillen van bedrijf tot bedrijf. Koop dus geen ‘monsterpakket’ in standaarduitvoering, maar ga voor een schaalbare oplossing. In dat geval maakt het namelijk niet uit hoeveel werknemers je in dienst hebt, welke producten je in voorraad hebt of over welke grootorde het gaat.

Denk breed

Processen blijven niet altijd binnen de grenzen van één enkel pakket, zoals ERP. Ze hebben bijvoorbeeld ook nood aan CRM-componenten (Customer Relationship Management). Een geïntegreerde ERP-implementatie, in tegenstellng tot in het verleden, werkt vandaag dan ook inclusief en sluit geen andere componenten uit. Vaak zie je net dat een ERP-project naast klassieke ERP-functies eveneens Document Management, CRM, e-Business en mobiele componenten bevat.

Categorieën: ERP