<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=1221129&amp;fmt=gif">

Infopedia

Laatste nieuws en branche updates van Infomat

Hoe wordt een ERP-systeem geïmplementeerd?

Bestaat een standaard ERP-systeem wel? - Blog - Techzine.nl

Als bedrijf kunt u uw productiviteit gevoelig verhogen door een eigentijds ERP-pakket te implementeren. Zulke software biedt ondersteuning aan al uw bedrijfsprocessen, van aankoop over stockbeheer tot verkoop en boekhouding. Op die manier wint u tijd en geld. Wel moet u er rekening mee houden dat er tijdens de implementatiefase tijdelijk ook een extra inspanning van uw organisatie noodzakelijk is. We overlopen even hoe een ERP-systeem wordt geïmplementeerd.

Implementatie volgens een vast stramien

In het verleden kon de implementatie van een ERP-pakket soms bijzonder lang aanslepen, tot twee jaar of meer. Vandaag kunnen zulke ontsporingen niet meer door de beugel. Daarom verloopt de implementatie van een ERP-pakket tegenwoordig volgens een vast stramien, met vooraf vastgelegde mijlpalen en controles. Op die manier verzekeren wij u dat alles wordt uitgevoerd zoals voorzien en dat u nadien uw voordeel zult doen met een perfect werkend systeem.

De verschillende fases

In de regel bestaat de implementatie van een ERP-systeem uit zeven fase:

1. Voorstudie van uw bedrijfsprocessen
2. Installatie van de software
3. Key user training
4. Parametrisatie
5. End user training
6. Testfase
7. Go live

De key user training, parametrisatie en end user training kunnen iets langer duren dan de andere fases. Tijdens deze fases krijgt u namelijk volop de mogelijkheid om zelf input te geven. Op die manier kunnen wij de software perfect afstemmen op de specifieke noden van uw bedrijf. Parallel met deze fasen lopen eerder technische zaken zoals de conversie van gegevens uit het oude systeem en het maken van lay-outs en al dan niet specifieke ontwikkelingen.

De doorlooptijd van de ERP-implementatie

Hoelang de implementatie van een ERP in uw bedrijf precies zal duren, hangt af van tal van factoren; zoals de aard van uw bedrijf, de grootte van uw bedrijf, het aantal vestigingen, het aantal users, enzovoort. Een implementatie is steeds op maat en ritme van de klant, waarbij parameters ‘à la carte’ worden ingesteld. Toch kunnen we zeggend at u in de regel moet rekening houden met een doorlooptijd van zes maanden tot een jaar.

Kiest u evenwel voor een ERP-pakket voor een beperkt aantal gebruikers en met een aantal standaard instellingen zoals de Workgroup edition van DIMASYS, dan kan het implementatieproject beperkt blijven tot tien à vijftien werkdagen, wat neerkomt op een doorlooptijd van drie à zes maanden.

Categorieën: ERP