<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=1221129&amp;fmt=gif">

Infopedia

Laatste nieuws en branche updates van Infomat

Projectmanagement: Houd uw implementatie onder controle

U kent ongetwijfeld de horrorverhalen wel over ERP- of CRM-projecten die volledig ontsporen en waarbij noch het vooropgestelde budget, noch de timing werden gerespecteerd. Degelijk projectmanagement garandeert echter dat de implementatie van uw ERP– of CRM-software wél volgens plan verloopt. Ontdek de aanpak en de garanties van Infomat.

De rol van de projectleider

Image Projectmanagement

Bij het begin van elke implementatie stelt Infomat een projectleider aan die verantwoordelijk is voor het goede verloop van uw project. Hij of zij giet het hele project in een planning en voorziet de nodige controles, zodat alle vooraf afgesproken mijlpalen probleemloos gehaald kunnen worden.

De projectleider krijgt, afhankelijk van de omvang van de implementatie, ondersteuning van één of meerdere consultants.

Het verloop van een implementatieproject

In de regel verloopt de implementatie van ERP- of CRM-software in zeven fases:

1. Voorstudie van de bedrijfsprocessen
2. Installatie van de software
3. Key user training
4. Inrichting of parametrisatie
5. End user training
6. Testing
7. Go live

Een projectgroep van consultants realiseert de wekelijkse voortgang van de implementatie. Daarnaast wordt er ook een stuurgroep (steering committee) aangeduid, die waakt over het correcte verloop van het project. Deze groep komt elke vier à zes weken samen en grijpt in als er onverwachte moeilijkheden of discussiepunten de kop opsteken.

Projectmanagement: het belang van de stuurgroep

Implementatieprojecten die ontsporen zijn vaak projecten waarbij de stuurgroep niet frequent samenkomt. Zo beginnen problemen na verloop van tijd te ‘etteren’ en uiteindelijk escaleren ze. Uiteraard wil u zes maanden ver in het project niet vaststellen dat uw budget overschreden is, dat uw timing niet gerespecteerd wordt en dat er zelfs taken worden uitgevoerd die volledig buiten de scope van het project vallen. Gaat u met Infomat in zee, dan is zo’n horrorscenario simpelweg onmogelijk.

De projectleider woont alle bijeenkomsten van de stuurgroep bij, net zoals een directielid van zowel Infomat als van de klant. Dat maakt het mogelijk om snel beslissingen te nemen en het project bij te sturen waar nodig.

Categorieën: ERP

    Categorieën