<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=1221129&amp;fmt=gif">

Infopedia

Laatste nieuws en branche updates van Infomat

Slim warehouse management: dit zijn de aandachtspunten

warehouse

Uw magazijn efficiënt beheren is cruciaal om uw klanten de service te verlenen die zij van u als groothandelaar verwachten. Wil u uw warehousemanagement optimaliseren, dan zijn er enkele parameters waar u rekening mee moet houden. Een overzicht.

1. De ideale voorraadhoogte per product

Per product moet u de voorraad bepalen in functie van de uitlevergraad die u uw klanten wilt aanbieden. Misschien kunt u makkelijk een uitleverbetrouwbaarheid van 90% garanderen, maar moet u om ook die laatste 10% aan te bieden een te hoge stock aanleggen. Het komt er dus op aan om in uw warehouse-managementsysteem (WMS) de ideale voorraadhoogte te bepalen.

2. De grootte en de indeling van uw magazijn

Elk warehouse heeft zijn eigen kenmerken en lay-out. Zo werken grote magazijnen vaak met verschillende zones:

  • een zone voor manuele picking
  • een zone waar vorkheftrucks rijden
  • een zone voor wisselstukken

Een belangrijke keuze die u daarbij moet maken is of u orderpickers toewijst aan een volledige pickbon of deze laat opsplisten in gescheiden picking per zone. In dat tweede geval moet elke bestelling automatisch uitgesplitst worden en moeten de producten, na het picken, samengevoegd worden tot één pakket.

3. De verhouding tussen bulk- en pickvoorraad

Om efficiënt te werken is er een optimale verhouding nodig tussen de grijpklare voorraad (pickvoorraad) en de overstock (bulkvoorraad). In het ideale geval kunt u met uw pickvoorraad een volledige dag overbruggen. Is dat niet zo, dan moet u tussentijds artikelen bijvullen uit uw bulkvoorraad. Zo’n ‘urgent replenishment’ kost natuurlijk tijd, waardoor u aan efficiëntie verliest. Met de juiste algoritmes in uw WMS kunt u dat vermijden.

4. De juiste wegzet- en pickingsalgoritmes

Bij de receptie van goederen en bij het opmaken van pickbons moet uw WMS voor elk product de best mogelijke locatie in uw magazijn aangeven. Het komt erop aan om daar op een intelligente manier algoritmes voor in te stellen. Zo zijn er bepaalde producten die, bijvoorbeeld omdat ze te veel op elkaar lijken, absoluut niet naast elkaar mogen liggen.

5. Het gebruik van scanners

Door in uw magazijn scanners te gebruiken, werkt u efficiënter en vermijdt u fouten. Bovendien worden uw gegevens dan in realtime bijgewerkt: zodra een artikel wordt gepickt en gescand, verdwijnt het al van de pickbon.

6. Performantiemeting

Pas als u inzicht hebt in de performantie van uw verschillende magazijniers en pickers, kunt u een realistische inschatting maken van hoeveel orders u binnen een bepaalde tijdspanne nog kunt verwerken.

Categorieën: ERP