<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=1221129&amp;fmt=gif">

Infopedia

Laatste nieuws en branche updates van Infomat

Welke impact heeft het veranderen van ERP-platform?

Botst u tegen de grenzen van uw huidige ERP-pakket aan? Dan is het misschien tijd voor een oplossing die beter aangepast is aan de huidige én toekomstige uitdagingen waarmee uw groothandel geconfronteerd wordt. Overstappen naar een nieuw ERP-systeem kan u grote concurrentiële voordelen opleveren. De implementatiefase vraagt evenwel de nodige inspanning van uw organisatie. Ontdek waar u rekening mee moet houden als u wil veranderen van ERP-oplossing.

Tailor Made ERP Solutions || 4, Software

Waarom veranderen van ERP-platform?

Als u merkt dat u kostbare tijd verliest met uw huidige ERP-pakket of dat u simpelweg niet beschikt over bepaalde functionaliteiten die vandaag essentieel zijn, dan is het tijd voor verandering. Met een eigentijds en future-proof ERP-systeem beheert u uw bedrijfsprocessen van a tot z digitaal. Niet alleen optimaliseert u uw aankoop- en verkoopproces, maar bijvoorbeeld ook uw boekhouding en voorraadbeheer.

Vandaag is ook de integratie van een webshop en het volledig automatisch verwerken van klantenorders via EDI of XML voor heel wat groothandelsbedrijven een absolute must. Ook mobiele toepassingen en de integratie van externe databases zijn vandaag een evidentie. Ontbreken deze functies of kan uw huidig ERP-pakket niet mee met de groei van uw bedrijf, dan is het aangewezen om over te stappen naar een nieuw systeem.

Aandachtspunten bij het veranderen van ERP-oplossing

 • Implementatie
  Om een nieuw ERP-systeem efficiënt te implementeren, moet u tijd en middelen vrijmaken. Houd er rekening mee dat dit voor de werknemers die u dit project toevertrouwt het takenpakket (tijdelijk) verzwaart.
 • Weerstand
  Verandering roept per definitie weerstand op. Daarom is het cruciaal dat u de mensen die met het nieuwe pakket zullen werken, duidelijk maakt wat de voordelen zijn. Schets het hele plaatje en leg uit hoe belangrijk hun werk is in de hele keten.
 • Manier van werken
  De consultants die het nieuwe ERP-pakket implementeren zullen u vast enkele tips geven om de manier van werken in uw bedrijf te verbeteren. Neem hun advies ter harte, want voor een optimaal resultaat moet u de software en uw bedrijfsprocessen volledig op elkaar afstemmen.
 • Wijziging takenpakket
  Voor sommige medewerkers kan de nieuwe ERP-oplossing ook een permanente wijziging in hun takenpakket betekenen.
 • Duurtijd
  Afhankelijk van de complexiteit duurt de implementatie van een ERP-pakket zes maanden tot een jaar. Na verloop van tijd kunnen uw medewerkers zich minder gemotiveerd gaan voelen. Uiteindelijk wordt hun geduld wel beloond door de verbeterde efficiëntie die een eigentijdse ERP-oplossing biedt.


Categorieën: ERP