<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=1221129&amp;fmt=gif">

Infopedia

Laatste nieuws en branche updates van Infomat

Welke software maakt je voorraadbeheer écht efficiënter?

Voorraadbeheer is anno 2016 een specialisatie op zich. Hoe groter de organisatie, hoe meer producten, hoe hoger de eisen van je klanten inzake leverbetrouwbaarheid … hoe hoger de nood aan automatisatie en procesverbeteringen. Uiteraard zijn daarvoor heel wat softwareprogramma’s op de markt. Maar welk programma of welk systeem is het beste antwoord op de noden van jouw onderneming? Hoe maak je voorraadbeheer met andere woorden écht efficiënt?

stock management

ERP-systemen op maat

Er zijn verschillende manieren om je voorraadbeheer in goede banen te leiden. Maar experts en ervaringsdeskundigen zijn het erover eens dat Enterprise Resource Planning (ERP) enorme voordelen in petto heeft. Met behulp van ERP-software worden alle bedrijfsprocessen, waaronder optimale voorraad, bedrijfsadministratie en logistiek zodanig met elkaar verbonden, dat alle vergaarde informatie in het hele bedrijf beschikbaar is en door iedereen gebruikt kan worden.

Op maat van jouw onderneming

Een essentieel criterium bij de keuze van een ERP-systeem is de mogelijkheid om op maat te werken. De ideale voorraad is echter afhankelijk van zo veel bedrijfseigen parameters – grootte van het magazijn of de magazijnen, type klanten enzovoort – dat je er nooit zomaar een ‘standaard’ one-size fit’s-all-oplossing op kan kleven. Koop dus geen ‘monsterpakket’, maar ga voor een schaalbare oplossing die makkelijk in te richten is en een antwoord biedt op je concrete problematiek. In dat geval maakt het namelijk niet uit hoeveel werknemers je in dienst hebt, welke producten je in voorraad hebt of over welke grootorde het gaat.

DIMASYS|ENT en DIMASYS|WKG

Aangezien we oplossingen willen aanbieden die zo dicht mogelijk aanleunen bij jouw specifieke noden, heeft Infomat de ERP-systemen DIMASYS|ENT en DIMASYS|WKG ontwikkeld. Die omvatten verschillende modules, zoals ‘Dynamische min/max berekeningen’, ‘Warehousing’ of ‘Voorraadbeheer.’ Allemaal zijn ze erop gericht je voorraadbeheer niet alleen sneller en gemakkelijker, maar ook meer betrouwbaar en bedrijfseconomisch te maken.

De return-on-investment van een op maat gemaakt ERP-systeem heeft al bij honderden kmo’s en grotere ondernemingen indruk gemaakt.

Categorieën: ERP