<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=1221129&amp;fmt=gif">

Infopedia

Laatste nieuws en branche updates van Infomat

Efficiënt aankopen: de sleutel voor een optimaal voorraadbeheer

7

Verstandig voorraadbeheer is essentieel voor elke (groot)handel. Uw stock moet voldoende groot zijn om tijdig aan uw klanten te kunnen leveren, maar als u te veel producten inslaat, verliest u kostbare opslagruimte en geld. Slimme ERP-software, zoals DIMASYS|ERP van Infomat, maakt het mogelijk om altijd de optimale hoeveelheden aan te kopen. Bestellingen worden volautomatisch geplaatst, op basis van parameters die u zelf bepaalt. Zo bent u op elk moment zeker dat u van elk product in uw aanbod voldoende stuks in voorraad hebt om een optimale uitlevergraad te bereiken.

 

Altijd het juiste voorraadniveau

De aankoopmodule is een cruciaal onderdeel van een ERP-softwarepakket. Deze module doet uw voorraadbeheer altijd vlekkeloos verlopen. Zoals elke kmo streeft ook uw bedrijf naar een uitgebalanceerd voorraadniveau. Als u een bestelling binnenkrijgt, wil u niet voor verrassingen komen te staan. Uw voorraad moet altijd toereikend zijn om tijdig aan uw klanten te kunnen leveren.
De sleutel voor een correct voorraadbeheer ligt bij uw aankoopbestellingen. Die moeten op het juiste moment gebeuren rekening houdend met heel wat parameters en u moet de juiste hoeveelheden van de juiste producten inslaan. Met DIMASYS|ERP kunt u dit proces volledig automatiseren.

Automatisch voorraadbeheer

Producten inkopen doet u uiteraard op basis van uw voorraadniveau. U kunt hiervoor de klassieke minimum- en maximumhoeveelheden als richtlijn nemen, maar dat is niet altijd even efficiënt. In heel wat bedrijven worden die min/max-waarden namelijk veel te weinig aangepast aan de reële transacties.
Met DIMASYS|ERP kunt u veel efficiënter werken. Het pakket kan statistieken en historische gegevens gebruiken om van elk product de optimale voorraad te bepalen. Een speciale module binnen DIMASYS voert deze berekeningen dynamisch uit. Zo stemt u uw voorraden af op de actuele verkoopspatronen. Het enige wat u hoeft te doen, is de parameters instellen die bij een kritisch voorraadniveau de automatische bestellingen triggeren. Zo kan het systeem bijvoorbeeld rekening houden met verschillende leveringstijden, leveringskosten, minimale gewichten of hoeveelheden etc. Extra handig is ook dat elke bestelling administratief volautomatisch wordt afgehandeld.

Categorieën: ERP