<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=1221129&amp;fmt=gif">

Infopedia

Laatste nieuws en branche updates van Infomat

Zo kan u de controle van uw aankoopfactuur makkelijk automatiseren

6

Uiteraard is het voor u als handelaar cruciaal dat uw aankoopfactuur volledig overeenstemt met uw bestelling én met de levering. Een manuele controle kost tijd en is weinig efficiënt. Wilt u vergissingen uitsluiten en tegelijkertijd een grote tijdswinst maken? Met DIMASYS|ERP verloopt de controle van uw aankoopfactuur volledig automatisch.

Systematisch uw aankoopfacturen nakijken

Voor een groothandel is een systematische controle van uw aankoopfacturen onontbeerlijk. Zo wilt u zeker zijn dat de prijs die u onderhandeld hebt, ook effectief de prijs is die u wordt aangerekend. Ook wilt u nagaan of u de correcte producten kreeg, in de juiste hoeveelheden. Uiteraard is dit cruciaal voor uw voorraadbeheer. Maar bij elke levering van pakweg 200 orderlijnen deze zaken manueel natrekken kost tijd en moeite. Wilt u het makkelijker? Dan kunt u deze controle automatiseren met DIMASYS|ERP.

Digitale facturen herkennen

Tegenwoordig krijgen bedrijven de meeste van hun facturen digitaal binnen. Dat biedt grote voordelen. Met slimme ERP-software zoals DIMASYS|ERP kunt u deze facturen automatisch inlezen. Zo herkent uw pakket het nummer van uw purchase order en linkt het dit onmiddellijk aan uw bestelbon.

Beide documenten worden in een mum van een tijd met elkaar vergeleken. DIMASYS|ERP detecteert waar gegevens zoals artikelnummers, de producthoeveelheden en de prijzen afwijken tov uw bestelling. Is er ergens een afwijking? Dan krijgt u onmiddellijk een melding en een daaraan gekoppelde actie. Factureert uw leverancier aan een andere prijs, is dat dan te wijten aan een fout in uw artikel/prijsbestand of maakt de leverancier een fout? Door de een snelle en automatische controle van uw aankoopfactuur vermijdt u dat een afgesproken korting over het hoofd gezien wordt of dat er producten in uw stock terechtkomen die u niet besteld had en heeft u meer kans op korting contant.

Werk efficiënter met DIMASYS|ERP

Automatische controle van aankoopfacturen is maar een van de vele handige features van DIMASYS|ERP. Dit bijzonder complete ERP-pakket biedt ondersteuning voor ál uw bedrijfsprocessen. Lopende orders opvolgen, de stock raadplegen, … het verloopt allemaal veel makkelijker met DIMASYS|ERP.

Categorieën: ERP