<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=1221129&amp;fmt=gif">

Infopedia

Laatste nieuws en branche updates van Infomat

De voordelen van CRM software voor je interne organisatie

Een organisatie runnen op buikgevoel is in de meeste gevallen een slecht idee. Met gerichte targets, gekoppeld aan een strakke monitoring bereik je veel meer. Zeker in complexe organisaties, waar het niet altijd evident is om het overzicht te bewaren. CRM, of voluit Customer Relationship Management, is dé tool om alle externe én interne relaties in kaart brengen, targets en realisaties op te volgen en bij te sturen. Hier alvast de voordelen voor je interne organisatie.

Geen pure salestool

Hoewel CRM in veel gevallen gezien wordt als een tool voor verkoopafdelingen, gaat het toepassingsgebied een stuk breder. Want naast de salesverantwoordelijken zijn er nog heel wat andere werknemers die informatie over relaties moeten beheren. Denk bijvoorbeeld aan debiteurenbewaking, de serviceafdeling, maar ook inkoop en productie. Het gebruik van CRM maakt elke afdeling beter.

Meer transparantie

Een CRM-systeem maakt een organisatie transparant. Je kunt er alles nauwgezet opvolgen, en dat op alle niveaus van de organisatie. Die openheid garandeert dat processen, relaties en transacties inzichtelijk en meetbaar worden. Het hoeft geen betoog dat die eigenschappen de efficiëntie en rendabiliteit van je organisatie gevoelig verhogen. Trends distilleren en actieplannen opmaken gebeurt niet meer vanuit het buikgevoel, maar op basis van aantoonbare cijfers.

CRM-software en ERP: twee handen op één buik

Cas genesisWorld CRM

Wie CRM zegt, heeft het in één adem ook over Enterprise Resource Planning (ERP). De wisselwerking tussen beide tools is dan ook groot. Het ERP-systeem bewijst in de eerste plaats zijn nut voor procesbewaking en andere interne bedrijfsprocessen, terwijl het CRM-systeem de optimalisatie van (commerciële) relaties met klanten en prospecten ter harte neemt. De ‘corebusiness’ van CRM ligt dan ook in de externe belangen, maar zoals daarnet aangehaald komen de heldere structuur en de grotere transparantie ook de interne organisatie ten goede.

De return-on-investment van een op maat gemaakt CRM-systeem heeft al bij honderden kmo’s en grotere ondernemingen indruk gemaakt.

Categorieën: CRM